Åtte av ti er positive til bistand

Åtte av ti er for norsk utviklingshjelp. Samtidig ønsker flere enn tidligere å redusere bistandsbudsjettet. Det viser en ny undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 

Hovedfunn:

  • Åtte av ti er for utviklingshjelp
  • Andelen som mener bistandsbudsjettet er for stort øker
  • En av to tror norsk bistand gir gode resultater 
  • En av to kjenner ikke til noen land Norge har bistandssamarbeid med
  • Fire av ti tror frivillige organisasjoner gir den mest effektive bistanden 
  • Økt skepsis til Norads bistandsarbeid
  • Seks av ti kjenner til Røde kors 
  • Fire av ti interessert i stoff om bistand 
  • Flere enn tidligere mener utviklingsland fremstilles for positivt 
  • Negativt syn på situasjonen i utviklingsland

Oppslutningen rundt bistand til utviklingsland i Norge er høy. 82 prosent sier de er for bistand til Asia, Afrika og Latin-Amerika. Dette er en liten nedgang fra undersøkelsen i 2010, men på lang sikt har nivået holdt seg veldig stabilt. 

- Det er positivt at det fortsatt er så høy oppslutning om norsk bistand. Samtidig viser undersøkelsen at vi fremdeles har en utfordring i å formidle resultatene av bistanden, både den som virker bra, og den som ikke virker så godt, sier Norads direktør Villa Kulild.

For selv om nesten halvparten av de spurte tror bistanden gir ganske eller svært gode resultater, tror to av ti den gir ganske eller svært dårlige resultater. Dette er en mer negativ vurdering av bistandsarbeidet sammenliknet med de foregående undersøkelsene.

Flere ønsker reduksjon i bistandsbudsjettet

Trådløst nett_Hawassa Universitet
I 25 år har universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås og universitetene Hawassa og Mekelle i Etiopia samarbeidet om å utdanne eksperter innen landbruk. Så langt har rundt 100 doktorgradsstudenter reist tilbake til Etiopia for å undervise og forske. Norge har også bidratt til å bedre kvaliteten på utdanningen og bygge infrastruktur, som her - trådløst nett på Hawassa campus.
Foto: Kari Ulveseth

Litt over halvparten av respondentene mener at bistandsbudsjettet er passe stort eller burde vært større. Omtrent fire av ti mener det burde minskes eller sløyfes. Dette er den høyeste andelen som har ønsket en reduksjon siden undersøkelsens oppstart i 1972. Yngre personer og personer med høyere utdanning er mest positive til bistand og bistandsbudsjettets størrelse. 

På spørsmål om partitilhørighet viser undersøkelsen at personene som sa de ville stemt på Fremskrittspartiet også var mest negative til bistand. 

Lite kunnskap 

Halvparten av de spurte kjenner ikke til noen land Norge har utviklingssamarbeid med. På faktaspørsmål om utviklingsland velger mange svaralternativer som presenterte situasjonen i utviklingsland negativt. 

Norad kommer dårligere ut 

Omtrent tre av ti mener at Norad i stor grad forvalter bistandsmidlene effektivt, og 35 prosent mener at Norad i liten grad sløser med bistandspengene. Dette betyr at færre mener at Norad driver effektivt enn i tidligere undersøkelser. 
Røde Kors er mest kjent (seks av ti) etterfulgt av Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og Leger uten grenser. Disse organisasjonene ble nevnt av omtrent tre av ti respondenter. To av ti nevnte Norad. 

Som tidligere har respondentene mest tro på bistand gitt av frivillige organisasjoner.

Publisert 05.11.2013
Sist oppdatert 16.02.2015