Helse og utdanning står i fokus for ny utlysning for skisser til innovasjonsprosjekter i utviklingsland.
Foto: Ken Opprann

Nyskapende utlysning innen innovasjon for helse og utdanning

Norad lanserer sammen med Forskningsrådet og Innovasjon Norge en felles utlysning for skisser til innovasjonsprosjekter i utviklingsland. Prosjektene skal bidra til å oppnå bærekraftsmålene innen 2030.

- En felles tilnærming vil gjøre det lettere å bidra til at gode idéer og løsninger blir satt ut i live og skalert opp, sier Liv Marte Nordhaug, prosjektleder for innovasjon i Norad.

Hensikten med samarbeidet er å kunne ta i bruk et bredere spekter av virkemidler, som tar hensyn til at innovasjoner trenger hjelp til realisering og skalering på ulike måter. Søknadsfristen er 17. februar 2016.

Det er første gangen Norad, Forskningsrådet og Innovasjon Norge samarbeider om en finansieringsordning som skal bekjempe fattigdom gjennom innovasjon.

- Noen ganger handler det om å finansiere forskning for at en løsning skal bli bedre, eller at virkningen skal dokumenteres, slik vi har erfaring med blant annet gjennom GLOBVAC-programmet som forvaltes av Forskningsrådet, sier Nordhaug, og fortsetter:

- Andre ganger handler det om hjelp til å lykkes med en kommersiell lansering i et nytt marked. Her er Innovasjon Norge gode støttespillere. Eller så kan vi bruke internasjonale innovative anskaffelser for å utvikle nye løsninger som kan ha stor utviklingseffekt uten at de nødvendigvis er veldig lønnsomme.

Norad prøver allerede ut den siste tilnærmingen for å få utviklet et digitalt læringsverktøy for syriske flyktninger.

Oppstart for ny finansieringsmekanisme

Utlysningen er en del av oppfølgingsarbeidet fra Visjon 2030-initiativet. Til initiativet kom det inn 116 artikler om innovasjonsløsninger fra næringslivsaktører, akademia, frivillige organisasjoner og stiftelser.

Under Visjon 2030-konferansen i mars 2015 annonserte utenriksminister Børge Brende en ny finansieringsmekanisme. Utlysningen av prosjektskisser starter implementeringen av denne.

Norad har det overordnede ansvaret for forvaltning av hele mekanismen, men samarbeider med Forskningsrådet og Innovasjon Norge om forvaltning av midlene. Finansieringsmekanismen har en ramme på opptil 150 millioner kroner over tre år fra 2016.

Prosjektidéene som kommer inn under skisseutlysningen, skal brukes til å definere rammene for påfølgende hovedutlysninger, både tematisk og økonomisk.

- Vi oppfordrer innovasjonsmiljøer fra næringslivet, akademia, frivillige organisasjoner og stiftelser til å sende inn prosjektskisser, gjerne i samarbeid med internasjonale aktører og aktører som jobber i landene der prosjekter skal implementeres, påpeker Nordhaug.

Hovedutlysningene lanseres før sommeren 2016 og vil være i regi av hver av de tre institusjonene. For Norads del vil det være snakk om å gjennomføre innovative anskaffelser, noe som innebærer full internasjonal konkurranse om å levere løsningen.

Alle innovasjonsprosjektene som får innvilget støtte gjennom hovedutlysningene, skal bidra til oppnåelse av de nye bærekraftsmålene innen utdanning og/eller helse i ett eller flere av landene som mottar norsk bistand.

Prosjekter som jobber mot, eller implementeres i, regjeringens 12 fokusland for norsk bistand vil bli prioritert. Dette er Mosambik, Nepal, Haiti, Somalia, Sør-Sudan, Malawi, Myanmar, Mali, Etiopia, Afghanistan, Palestina og Tanzania. Søknadsfristen er 17. februar 2016.

Publisert 16.12.2015
Sist oppdatert 16.12.2015