Xingu-reservatet i Amazonas sett fra himmelen
Skogtallene for 2014 er det nest laveste tallet for avskoging i Brasil siden målingene startet i 1988.
Foto: Espen Røst

Positive skogtall fra Brasil

Nye tall fra Brasil viser at avskogingen i landet falt med 15 prosent det siste året. 

Målingen viser at avskogingen fra august 2013 til august 2014 var 5.012 kvadratkilometer. Det er det nest laveste tallet siden målingene startet i 1988. Det er Brasils romforskningsinstitutt (INPE) som offentliggjorde avskogingstallene for skogåret 2014 tidligere i august.

- Dette er en særdeles god nyhet både for klimaet, regnskogen, og for alle som lever i - og er glad i - regnskogen, uttalte klima- og miljøministeren til NRK

Tallene for skogåret 2013 viste en liten oppgang på avskogingen sammenliknet med året før. I dette skogåret, som måles fra august til juli det påfølgende året, var avskogingen på 5891 kvadratkilometer. Ifølge underdirektør Mads Lie i Norads seksjon for klima, skog og grønn økonomi var det i fjor en viss uro for at dette var begynnelsen på en trend hvor avskogingen igjen skulle øke.

- Det er derfor spesielt hyggelig å se de nye tallene for 2014, og få bekreftet at oppgangen i 2013 ikke ble noen varig trend. Økningen fra året før er stanset og reversert, sier Lie.

INPE teller kun avskogning av regnskog i Amazonas, dvs. regnskog som forsvinner og blir omgjort til noe annet.

Omfattende overvåking

Brasil har et omfattende system for overvåking av Amazonas, og bruker derfor lang tid på å kvalitetssikre de årlige avskogingstallene. Satellittbilder og annen informasjon må gås grundig gjennom for å sikre troverdigheten og åpenheten i målesystemet.

Brasil publiserer alle metodene sine offentlig, og har stor troverdighet i fagmiljøer som arbeider med måling av avskoging.

- Norge gir mye støtte til Brasil og andre skogland til utvikling av gode systemer for å måle klimagassutslipp fra skog. Brasil har i tillegg utviklet et av verdens mest avanserte satellittsystemer for overvåking av regnskog. Landet har nå så gode systemer for skogovervåking at de raskt kan oppdage og stanse ulovlig hogst, sier Lie.

Brasil er verdens største tropiske skogland og et av de viktigste samarbeidslandene for regjeringens klima- og skogsatsing. Rundt 30 prosent av verdens gjenværende regnskoger finnes i Brasil.

- Med verdens største tropiske skog er Brasil en svært viktig samarbeidspartner for Norge og regjeringens klima- og skoginitiativ. At Brasil lykkes med å redusere avskoging påvirker ikke bare millioner mennesker, dyr og plantearter som er avhengig av Amazonas for å overleve, men gir i tillegg en klimaeffekt globalt.

Norge og Brasil inngikk høsten 2008 en intensjonsavtale om samarbeid (MoU) om regnskog, samtidig som Norge lovet å bidra med inntil 1 milliard amerikanske dollar til Brasil dersom avskogingen i Amazonas gikk ned.

Hittil har norske myndigheter betalt nesten 5,5 milliarder kroner i perioden 2008 til 2014 til Amazonasfondet.

Publisert 01.09.2015
Sist oppdatert 08.09.2015