Kronprinsesse Mette-Marit på feltbesøk i Tanzania
Kronprinsessen har i 10 år vært goodwill-ambassadør for FN-organisasjonen UNAIDS, som jobber med å bekjempe aids globalt. Tirsdag 12. april dro hun på feltbesøk i Dar es Salaam, Tanzania.
Foto: Lars Lillo Ulvestad/Norad

Kronprinsessen imponert over fremgang i hivkampen

Norads direktør, Jon Lomøy: - Det har nærmest skjedd en revolusjon.

Klokken elleve på formiddagen parkerer en uvanlig stor bilkortesje utenfor en hivklinikk i Tanzania. Norges kronprinsesse Mette-Marit går ut av én bil. En gruppe med trompetister og trommeslagere spiller opp. En håndfull jenter danser spontant hundre meter lenger unna. Pasienter og ansatte retter mobilkameraer mot kronprinsessen for å dokumentere det sjeldne besøket.

Se flere bilder fra besøket nederst i saken!

Alle tanzanianere som oppsøker hjelp ved hivsmitte skal få det. Men det gjenstår likevel flere hindre for full oppslutning i Tanzania.

Klinikken i Chang’ombe drives av Pasada, som er styrt av det katolske erkebispedømmet i Dar es Salaam. I kronprinsessens følge er blant andre biskop Eusebius Nzigilwa, Norads direktør Jon Lomøy, Norges ambassadør til Tanzania Hanne-Marie Kaarstad og representanter fra UNAIDS.

- Jeg er svært imponert, sier kronprinsessen om klinikken og Tanzanias fremgang i arbeidet mot aids. 

- Det er rørende å møte mødre ved god helse, med barn født uten hiv, takket være antiretrovirale medisiner, sier kronprinsessen.

- Begynte å drømme igjen

Kronprinsessen trekker spesielt frem ett prosjekt som gjorde inntrykk på henne; et opplæringsprogram for hivrammede som blir kalt Stepping Stones. Hos Pasada er denne undervisningen rettet mot barn i alderen 5-14 år.

En av personalet fra Pasada-klinikken tar på seg oppgaven å fortelle om opplæringen.

- De fleste av barna vet ikke hvorfor de tar medisiner hver dag. De føler seg ikke syke, så hvorfor skal de bry seg med å ta medisin? sier Nelson Chiziza, direktør for utdanning og samfunn i Pasada.

Kurset skal hjelpe til med å styrke kommunikasjonen mellom barn som har mistet foreldrene sine i kampen mot aids, og deres verger.

- Barna får seksualundervisning gjennom tegninger, sang og body-mapping, sier Chiziza.

Stigmatisering blir også tatt opp, og barna får undervisning i selvrealisering.

- Noen barn fortalte meg at de hadde begynt å drømme igjen etter at de deltok på kurset, sier Marie Engel, en av representantene fra UNAIDS Tanzania.

- Nærmest skjedd en revolusjon

Norads direktør Jon Lomøy jobbet i Dar es Salaam før hiv-kampen ble tatt på alvor.

- Da jeg var ambassadesekretær her i 1986, var det ingen i den tanzanianske stat som ville snakke om hiv/aids-spørsmål. Det har nærmest skjedd en revolusjon siden da, sier Lomøy.

Lomøy mener at frivillige organisasjoner og tanzanianske aktivister kan ta mye av æren for at hiv/aids ble satt på dagsorden i Tanzania.

- Vår støtte gjennom UNAIDS og det globale fondet er substansiell og blir lagt merke til, også av tanzanianske myndigheter, sier Norges ambassadør i Tanzania, Hanne-Marie Kaarstad.

Alle kan få hjelp, men mye hindrer

Seksuelt misbruk er en av de største pådriverne for hivspredning i Tanzania. En av ti tanzanianske kvinner har blitt tvunget til sitt første samleie. 30 prosent jenter og 15 prosent gutter har opplevd en form for seksuell vold før fylte 18 år.

Mer enn 50 prosent av tanzanianske menn og 40 prosent kvinner vet ikke om de er hivpositive eller ikke.

UNAIDS’ landdirektør for Tanzania, Dr. Warren Naamara, sier i samtale med kronprinsessen at det gjenstår noen hindre for å nå målet.

Naamara peker blant annet på manglende infrastruktur enkelte deler av landet som gjør det vanskelig for hivsmittede å komme seg til behandlingssteder.

- Innen 2030 skal vi være i ferd med å gjøre slutt på hivsmitte, sier Naamara.

Norads direktør på klasserombesøk i Tanzania
Kronprinsesse Mette-Marit på feltbesøk i Tanzania
Marie Engel representant fra UNAIDS Tanzania på feltbesøk
Kronprinsesse Mette-Marit besøker klasserom på feltbesøk i Tanzania
Behandlingsrom for hiv ved Pasada-senteret i Tanzania
Norads direktør Jon Lomøy og ambassadør Hanne-Marie Kaarstad på feltbesøk i Tanzania
Hivmedisiner i Tanzania deles ut gratis til de som ikke kan betale for dem selv
Kronprinsesse Mette-Marit på feltbesøk i Tanzania
Kronprinsesse Mette-Marit på feltbesøk i Tanzania
 Kronprinsesse Mette-Marit på feltbesøk i Tanzania med Norads direktør Jon Lomøy
Norads direktør på klasserombesøk i Tanzania
Kronprinsesse Mette-Marit på feltbesøk i Tanzania
Marie Engel representant fra UNAIDS Tanzania på feltbesøk
Kronprinsesse Mette-Marit besøker klasserom på feltbesøk i Tanzania
Behandlingsrom for hiv ved Pasada-senteret i Tanzania
Norads direktør Jon Lomøy og ambassadør Hanne-Marie Kaarstad på feltbesøk i Tanzania
Hivmedisiner i Tanzania deles ut gratis til de som ikke kan betale for dem selv
Kronprinsesse Mette-Marit på feltbesøk i Tanzania
Kronprinsesse Mette-Marit på feltbesøk i Tanzania
 Kronprinsesse Mette-Marit på feltbesøk i Tanzania med Norads direktør Jon Lomøy
Publisert 12.04.2016
Sist oppdatert 13.04.2016