Wenche Fone er avdelingsdirektør i avdeling for sivilt samfunn i Norad
Tre tilskuddsordninger for sivilt samfunn er med når Norad og Utenriksdepartementet lanserer ny digital tilskuddsportal, forteller avdelingsdirektør Wenche Fone i Norad.
Foto: Gerd Stensby

Ny portal for søknader om tilskudd

Norad og Utenriksdepartementet utarbeider ny digital tilskuddsportal. I første omgang lyses fem tilskuddsordninger ut i portalen fra 30. juni.

- Som del av statens arbeid med økt digitalisering, utarbeider vi en digital portal for mottak av søknader på våre tilskuddsordninger. Dette har vi jobbet lenge for, sier avdelingsdirektør Wenche Fone i avdeling for sivilt samfunn i Norad.

Satser stort

Til sammen fem tilskuddsordninger lyses ut sommeren 2017. Tre av disse står Norad bak:

Organisasjoner som ønsker å søke om støtte fra disse tilskuddsordningene for 2018, må benytte søknadsskjemaet i portalen. For å kunne søke, må organisasjonene først registrere seg i portalen.

- Vi har valgt å inkludere noen av de største ordningene våre i oppstarten av portalen. Vi er spente på mottakelsen. Vi er forberedt på at det kan dukke opp utfordringer i innkjøringsperioden, men vi mener at portalen fremover vil kunne være arbeidsbesparende for oss og organisasjoner som søker om tilskudd.

Søknadsfristen for to av Norads tre ordninger i portalen er 1. oktober 2017 innen kl. 12.00. For siste ordningen er fristen 1. desember 2017. 

Registrering må godkjennes

Den nye portalen vil være tilgjengelig via norad.no fra 30. juni. Fone oppfordrer alle organisasjoner å registrere virksomheten så tidlig som mulig.

- Alle organisasjoner som registrerer seg i portalen, må få registeringen godkjent før de kan begynne søknadsprosessen. Jo før organisasjonene får på plass godkjenningen, jo før kan de begynne på søknader i portalen.

Det er seksjon for tilskuddsforvaltning i Utenriksdepartementet som står for godkjenningen. Det kan ta inntil fire uker fra registreringen er gjort til godkjennelsen foreligger. Det vil ikke være mulig å begynne på søknadsskjemaet før registreringen av organisasjonen er godkjent.

Se registrering steg for steg lenger ned i artikkelen.

Digitalt søknadsskjema

Informasjon om årets utlysninger og søknadsskjemaer med vedlegg for de tre utlysningene ligger både på norad.no og i den nye portalen. Alle obligatoriske vedlegg til søknaden er integrert i søknadsskjemaet i portalen.

Søknadsskjemaene for Norads utlysninger i portalen bygger på Norads eksisterende søknadsskjemaer med mindre endringer. Organisasjoner som har påbegynt årets søknad, basert på søknadsskjemaene de har hentet fra norad.no, vil måtte overføre denne informasjonen til søknadsskjemaet i portalen.

- Det kan være noe endring i rekkefølge, men søknadsskjemaene skal være gjenkjennbare fra tidligere. Vi håper at dette ikke medfører større ulempe for organisasjonene som er i gang med årets søknad, sier Fone, som minner om at et oppdatert søknadsskjema del 2 ble publisert på norad.no i slutten av juni.

Registrering steg for steg

  • Alle personer som ønsker tilgang til portalen på vegne av en organisasjon, må registrere seg i portalen.

  • Når portalen lanseres, er ingen organisasjoner forhåndsregistrert i portalen. En person i organisasjonen må ta ansvar for at organisasjonen blir registrert. Denne personen får rollen som virksomhetsadministrator. 

  • Virksomhetsadministrator har oppgaven med å godkjenne hvilke personer som kan knyttes til organisasjonen og har et overordnet ansvar for organisasjonens arbeid i portalen.

  • Norad anbefaler at rollen som virksomhetsadministrator ivaretas av organisasjonens kontaktperson, og at det er denne personen som registrerer organisasjonen i portalen. 

  • For større organisasjoner anbefaler Norad at flere personer er registrert som virksomhetsadministrator. Denne rollen kan tildeles flere personer når registreringen av organisasjonen er godkjent i portalen. 

  • Det er opp til organisasjonene selv å bestemme hvor mange medarbeidere de ønsker å registrere i portalen. Registrerte personer har lik mulighet til å jobbe på organisasjonens søknader i portalen.
Publisert 30.06.2017
Sist oppdatert 30.06.2017