Regjeringens forslag til statsbudsjett 2018

Regjeringens forslag til statsbudsjett 2018

7,7 milliarder til global helse og utdanning, økt støtte til kvinnehelse og trygg abort, satsing på jobbskaping og fornybar energi og nytt bistandsprogram mot marin forsøpling. Bistandsbudsjettet øker med 1,3 milliarder kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett 2018.

Regjeringens forslag til bistandsbudsjett for 2018 er på rekordhøye 35,1 milliarder kroner.

- Vi øker innsatsen for å nå FNs bærekraftsmål og satser på områder vi vet bidrar til langsiktig utvikling, vekst og stabilitet. Budsjettet har en tydelig prioritering av utdanning, helse, klima og bærekraftig energi, jobbskaping, humanitær bistand og innsats i sårbare områder, sier utenriksminister Børge Brende.

Forslaget til bistandsbudsjett for 2018 utgjør om lag en prosent av bruttonasjonalinntekt. Av totalbeløpet på 35,1 milliarder kroner foreslår regjeringen å sette av 1,4 milliarder til flyktningtiltak i Norge.

Utdanning og helse

Regjeringen foreslår å støtte global helse og utdanning med til sammen 7,7 milliarder kroner i 2018. 

- Norge har en ledende rolle i arbeidet for både global helse og utdanning. Dette er to av våre hovedsatsingsområder i utviklingspolitikken. I tillegg til vår egen innsats, arbeider vi for økt global og nasjonal mobilisering av ressurser til global helse og utdanning. Dette er en internasjonal dugnad og ikke noe enkeltgivere eller mottakerland kan løse alene, sier Brende.

Nytt bistandsprogram 

Regjeringen foreslår å sette av 5,7 milliarder til tiltak innen klima, regnskog, miljø og bærekraftig energi på neste års bistandsbudsjett.

Av totalbeløpet foreslår regjeringen å sette av tre milliarder til regjeringens klima- og skogprosjekt (NICFI), som forvaltes av Klima- og miljødepartementet.

I 2018 lanserer regjeringen et eget bistandsprogram mot marin forurensing og mikroplast på 150 millioner kroner. Ifølge utenriksminister Brende skal Norge ta internasjonalt lederskap i havspørsmål.

Bistandsprogrammet skal blant annet bidra til avfallsforebygging og bedre avfallshåndtering i områdene der forsøplingen er størst. Å støtte opprydding i strandsonen og kystnære strøk, kan også gi stor effekt.

Humanitære kriser

Regjeringen fortsetter å øke innsatsen til humanitære kriser. Regjeringen økte det samlede humanitære budsjettet med over 50 prosent i perioden 2014 - 2017. I budsjettforslaget for 2018 foreslås en ytterligere økning på 139 millioner kroner, til 5,2 milliarder kroner.

Publisert 12.10.2017
Sist oppdatert 12.10.2017