Kunngjøring av tre tilskuddsordninger for sivilt samfunn

Tre ordninger for sivilt samfunn er nå lyst ut. Alle tre har søknadsfrist 1. oktober 2018 kl. 16.

Følgende tilskuddsordninger er nå kunngjort på norad.no: 

Søknadsfrist er 1. oktober 2018 kl. 16.00.

Søknadene må leveres digitalt gjennom tilskuddsportalen: grants.mfa.no.

De tre utlysningene forventes å være tilgjengelige i portalen fra ca 15. juni.

For tilskuddsordningene styrking av sivilt samfunn for norske organisasjoner og styrking av tros- og livssynsminoriteters rettigheter blir søknadsvurderingsverktøyet RAM (Resource Allocation Model) benyttet. RAM er oppdatert og forenklet og foreligger nå i versjon 4.0. Se mer under norad.no/ram.

Publisert 07.06.2018
Sist oppdatert 07.06.2018