Hans Rosling og Gapminder-teamet

Ny undersøkelse: Nordmenn flest tror verden er verre enn den er

En ny undersøkelse viser at det store flertallet i Norge tror utviklingen går i feil retning, mens fasiten er at det går stadig bedre.

Respons Analyse har, på oppdrag for Norad, gjennomført en undersøkelse om hva nordmenn tror er fakta om utviklingsspørsmål som levealder, fattigdom og vaksiner til verdens barn. Denne viser at nordmenn flest bommer på mye når det gjelder tilstanden i verden.  

Mens helt tilfeldig avkryssing i snitt ville gitt fire av tolv rette svar, var snittet i undersøkelsen 2,3 av 12. Nordmenn flest tror at majoriteten av verdens befolkning bor i lavinntektsland (73%), når det riktige svaret er at de fleste bor i mellominntektsland. Mesteparten (75%) av respondentene gjettet at andelen av verdens befolkning som lever i ekstrem fattigdom har fordoblet seg eller forblitt uendret, når faktumet er at andelen er nesten halvert. De færreste hadde fått med seg andre viktige framskritt, som at over 60 prosent av jenter i lavinntektsland blir ferdig med grunnskolen eller at hele 80 prosent av mennesker i verden i dag har tilgang på elektrisitet.

 Hvorfor er nordmenn så dystre?

- Folk tar systematisk feil om verdens utvikling. Vi tror ting går i feil retning og at problemene er større enn de er. Forskning viser at vi i mye større grad fanger opp det negative og det som kan være risiko, sier Norad Direktør Jon Lomøy.

På tirsdag besøkte Norad direktør Jon Lomøy NRK P1+ og diskuterte hvorfor på hvorfor det er sånn at nordmenn er så pessimistiske. Hvis du gikk glipp av innslaget kan du høre det her.

- Nordmenn har høyere utdanning og leser mer aviser enn mange andre, men undersøkelsen viser at vi rammes av den samme misforståelsen som alle andre. Vi tror instinktivt på den mest negative nyheten og tror at de utsnittene vi ser av verden, med krig og katastrofer, er hele bildet. Virkeligheten er isteden at de fleste mennesker bor i mellominntektsland, ungene deres går på skole og får vaksiner. 

 Norge på linje med resten av verden

Gapminder testen som Norad har basert sin undersøkelse på kan tas på nett. Undersøkelsen ble gjort i samarbeid med Gapminder, en uavhengig stiftelse som «kjemper mot ødeleggende misforståelser om global utvikling».  Stiftelsen ble opprettet av lege og professor i internasjonal helse, Hans Rosling, som gikk bort i 2017. Se Ted Talk med Hans Rosling her.

 - Jeg er ikke overrasket av resultatene fra Norge, siden de er i linje med andre resultat vi har sett fra andre land, kommenterer Olof Granström, prosjektleder i Gapminder. Han legger til at nordmenn nok ikke er mer negative til situasjonen i verden enn mennesker i andre land.

Noraddirektør Jon Lomøy er bekymret over resultatene.

- Manglende kunnskap om at vi har lyktes med mye, svekker troen på at vi kan nå nye mål om å avskaffe fattigdom eller sørge for at alle barn får gå på skole. Da kan også viljen til innsats svekkes. Det bekymrer meg, sier Lomøy.

Olof Granström i Gapminder mener at vi ikke bare kan skylde på media. - Det handler delvis om det bildet vi får gjennom medier. Samtidig blir det for enkelt å bare skylde på mediene.  Vi må også se på oss selv og hvordan vi tenker og hva vi velger å se. Ofte lar vi vår dramatiske instinkter styre hva vi ser rundt omkring oss og det gir oss ofte ett negativt verdensbilde.

Store fremskritt innen utvikling er viktige å få frem, ikke minst for å oppholde moralen rundt den internasjonale dugnaden rundt bærekraftsmålene. - Norge har vært en viktig aktør for eksempel når det gjelder å vaksinere verdens barn. Her er det grunn til å være stolt av bidraget som er gitt av oss i fellesskap. Denne type kunnskap er viktig å få fram, så folk ser at pengene som gis til bistand når fram, sier Lomøy.  Han er videre opptatt av at rett kunnskap er viktig for å ta rette beslutninger.  - Bærekraftsmålene sier at ingen skal utelates, og for å nå det målet trengs målrettet innsats mot de mest marginaliserte. Bare ved å forstå hvordan verden ser ut i dag, kan vi sikre oss at vi tar de beslutninger som vil la oss nå målene vi har satt oss, sier Norads direktør Jon Lomøy.

 Les mer om Norge og bærekraftsmålene her

 Les hele undersøkelsen fra Respons Analyse her.

 

Publisert 09.08.2018
Sist oppdatert 09.08.2018