Sisters Marwa and Arwa Quattan play the EduApp4Syria games
Søstrene Marwa og Arwa Quattan tester EduApp4Syria-spillene.
Foto: Marit Hverven/Norad

Norskfinansierte mobilspill kan lære syriske barn å lese

En første evaluering av EduApp4Syria-spillene konkluderer med at spillene kan hjelpe syriske og andre arabisktalende barn å lære å lese.

900 syriske barn i flyktningleiren Azraq i Jordan har deltatt i evalueringen av spillene Antura and the Letters og Feed the Monster. Evalueringen viser at begge spillene har ført til små, men positive forbedringer i leseferdigheter og psykososial velvære for barna som spilte spillene. 

Evalueringsfunnene viser at:

 • Evalueringen konkluderer med at spillene kan bidra til effektiv leseopplæring for syriske og andre arabisktalende barn.

 • Barna som spilte spillene, økte antall ord de kunne lese per minutt med 50 prosent i gjennomsnitt. Det var ingen endring for kontrollgruppen.

 • Det ble målt en liten forbedring i psykososialt velvære for barna som spilte spillene, mens barna i kontrollgruppen opplevde en liten forverring.

 • Barna brukte spillene med minimal hjelp fra voksne, slik at de lærte på egenhånd.

Teamet bak evalueringen møtte flere utfordringer i gjennomføringen, noe som legger begrensninger på hvor mye funnene i evalueringen kan vektlegges. Blant annet flyttet flere av barna i studien til nye leirer eller tilbake til Syria i løpet av de åtte ukene studien pågikk. Likevel konkluderer evalueringsteamet med at funnene er meget lovende.

Alf Inge Wang, juryformann og teknisk koordinator for innovasjonskonkurransen EduApp4Syria, er optimistisk for spillenes fremtidige effekt.

- Som professor i spillbasert læring er jeg veldig fornøyd med at evalueringen viser at spillene hjelper syriske barn å lære å lese. Og for meg er det nesten like viktig at evalueringen finner at barna likte å spille spillene og at foreldrene forteller at barna deres viser større motivasjon til å lære, sier Wang.

Milepæl

Det er et år siden spillene Feed the Monster og Antura and the Letters ble kåret til vinnere i innovasjonskonkurransen EduApp4Syria. Den gangen ble spillene lansert som betaversjoner.

- Spillene har hele tiden fått positive tilbakemeldinger og gode spillanmeldelser. I tillegg har vi observert igjen og igjen at syriske barn – enten de har bodd i Jordan eller Norge – liker spillene. Men det er viktig for oss å ha forskning som viser at dette faktisk virker. Det gir store muligheter for å bruke denne type teknologi videre, sier Norads direktør Jon Lomøy.

Funnene i rapporten er brukt til å forbedre spillene, og nye versjoner av spillene kan nå lastes ned fra Google Play. iOS-versjonen publiseres også på App Store i løpet av de nærmeste dagene.

Evalueringen av spillene er grundig, og de kvalitative og kvantitative funnene er brukt av spillutviklerne i videreutviklingen av spillene. En av lærdommene var for eksempel at for rask progresjon i spillene forvirret en del barn. Begge spillene har nå bedre progresjon, bedre veiledning og har forbedret belønningssystem.

- Dette er forskningsbaserte forbedringer som forhåpentligvis gir enda bedre læringseffekt av spillene, sier prosjektleder Liv Marte Nordhaug i Norad.

Så langt er betaversjonene blitt installert på nærmere 80.000 mobile enheter, av enkeltpersoner og ulike humanitære organisasjoner. Nå skal resultatene av evalueringen deles med enda flere som har sagt at de vurderer å ta spillene i bruk.

Om evalueringen

 • Evalueringen er bestilt og finansiert av All Children Reading: a Grand Challenge for Development (ACR GCD) og Development and Digital Learning for Development (DL4D).

 • Det jordanske selskapet INTEGRATED International har gjennomført evalueringen, i samarbeid med New York University’s Consortium for Research and Evaluation of Advanced Technologies in Education (CREATE).

 • UNICEF Innovation har finansiert New York Universitys deltakelse i studien.

 • Evalueringsteamet brukte både kvantitative og kvalitative metoder. Det ble brukt et longitudinelt kvasi-eksperimentelt design, som sammenliknet endring i score på indikatorer for lesing og psykososialt velvære hos barn som spilte spillene med barn som ikke spilte spillene.

 • Barna som deltok i evalueringen bodde i flyktningleiren Azraq i Jordan. De hadde lite eller ingen skolegang.

 • Testingen pågikk over åtte uker under krevende forhold. Den største utfordringen var at flere av barna som deltok i studien, flyttet i løpet av testperioden.

 • Barna spilte spillene i henholdsvis 22 timer (Feed the Monster) og 27 timer (Antura and the Letters).

 • I tillegg til detaljerte evalueringsrapporter fra INTEGRATED for hvert av spillene har, har leseekspert John Comings skrevet et sammendrag av evalueringene for begge spill.
Publisert 05.03.2018
Sist oppdatert 05.03.2018