Utlysning: Noradmedarbeider for en (OD-)dag

Kan du sosiale medier? Er du kreativ? Og er du opptatt av bærekraft, utvikling og klima? Da har vi OD-jobben for deg.

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for å utrydde fattigdom, utjevne sosiale ulikheter og bremse klimaendringene innen 2030.

Vi er på jakt etter to personer til et sosiale medier-team til OD-dagen 2018, som skal produsere innhold til vår Facebook og Instagram. Vi søker deg som kan skrive, tegne, fotografere, designe, animere eller lage film.

Oppgave:

Å redde regnskogen er en tredjedel av klimaløsningen. Norge har siden 2007 bevilget opp til tre milliarder årlig over bistandsbudsjettet til det internasjonale arbeidet for reduserte utslipp fra avskoging og skogforringelse. Vi trenger gode kommunikatører som kan forklare hvordan bevaring av regnskog bidrar til klimaløsningen*.

Vi søker deg som:

  • Går på ungdomsskolen eller videregående
  • Er positiv og engasjert
  • Er kreativ
  • Er interessert i bærekraftig utvikling

Vi tilbyr: 

  • Muligheten til å produsere innhold til våre kanaler i sosiale medier
  • Arbeidstid 09.00-16.00 (1. november)
  • Attest fra OD-innsatsen i Norad

Norad gir råd til både Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Vi jobber for å gjøre norsk bistand best mulig. Vår oppgave er også å fortelle den norske befolkningen om resultatene av norsk bistand, og vi støtter norske frivillige organisasjoner med penger.

Slik søker du:

Send oss en kort søknad med navn, alder, skole og noen ord om deg selv. Enda viktigere er å forklare hva slags type poster du vil lage hvis vi ansetter deg: Er du en tekstforfatter, grafisk designer eller filmprodusent?

Norad setter sammen teamet på bakgrunn av deres kreative styrker og interesser.

NB! Du må selv ta med utstyret du vil bruke (mobil, nettbrett eller pc). Norad kan dessverre ikke dekke reisekostnader til og fra jobb.

Frist:

Søknadsfrist er onsdag 24. oktober (innen midnatt). Vi gir tilbakemelding til alle som har søkt i løpet av fredag 26. oktober. Send søknaden til norad-post-komm@norad.no. Merk søknaden OD-dagen 2018.

*Norad vil vurdere om og eventuelt når postene skal offentliggjøres

Publisert 21.10.2018
Sist oppdatert 21.10.2018