Forlengelser av informasjonsstøtteavtaler med ett år

Norad har besluttet at alle organisasjoner som har informasjonsstøtte-avtaler med Norad som utløper i 2019, kan søke om forlengelse ut 2020. 

Det innebærer at det ikke blir utlysning for ordningen i 2019.

Ordningen har som mål å bidra til kunnskap, engasjement og kritisk debatt i Norge om globale miljø- og utviklingsspørsmål.

- Informasjonsstøtten kan vise til gode resultater hittil i avtaleperioden. Både med organisasjoner som har påvirket og utfordret norsk utviklingspolitikk og skapt en plattform for engasjement og deltagelse, sier avdelingsdirektør Wenche Fone i avdeling for sivilsamfunn.

Det har vært gjennomført to evalueringer som sammen med Norads egne erfaringer og innspill fra organisasjonene skal bidra til den framtidige innretningen av informasjonsstøtten.

- For å kunne danne et godt grunnlag for den videre innretning av ordningen  og gi organisasjonene arbeidsro i en periode med mulige endringer i bistandsforvaltningen, har vi besluttet å utsette søknadsrunden med ett år, sier Fone.

Alle organisasjonene med løpende avtale med Norad vil dermed få tilbud om å søke om ettårig forlengelse med inntil samme beløp som innvilget for 2019. Organisasjonene dette gjelder vil bli kontaktet av Norad. 

Tilskudd for 2020 er forutsatt Stortingets bevilgning og tildelingsbrev fra UD.

 

Publisert 15.01.2019
Sist oppdatert 15.01.2019