Kunal Sen
Kunal Sen, direktør i UNU-WIDER.
Foto: FoLab / UNU-WIDER

Norge og FN-universitetet: Bedre skattesystemer for å redusere fattigdom

Norge har undertegnet en avtale på 92 millioner kroner med FN-universitetets institutt for forskning på utviklingsøkonomi (UNU-WIDER). Pengene skal bidra til forskning og kapasitetsutvikling på skatt i utviklingsland. Nasjonal ressursmobilisering er nøkkelord.

Programmet skal blant annet bidra til at utviklingland har tilgang til oppdatert og relevant kunnskap på skatt når de utformer skattepolitikk og forbedrer systemer for skatteinnkreving, slik at skatteinntektene i landet øker.


– Verdenssamfunnet har satt ambisiøse mål for bærekraftig utvikling som skal nås innen 2030. Nasjonal ressursmobilisering, hovedsakelig gjennom skatteinntekter, er helt avgjørende for å finansiere det offentlige forbruket som er nødvendig for å utrydde fattigdom og redusere ulikhet. Disse utfordringene er særlig presserende for utviklingsland, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Partnerskap for utvikling

Programmet skal implementeres av UNU-WIDER, et anerkjent forskningsinstitutt i FN-familien, basert i Helsinki.

UNU-Wider har et verdensomspennende nettverk av forskningsinstitusjoner, individuelle forskere og offentlige myndigheter. Alle aktivitetene vil bli utført gjennom et triangulært samarbeid der forskere og myndighetspersoner jobber side om side for å skape ny kunnskap som kan forbedre skattesystemene.


– Jeg er svært fornøyd med at Norge vil samarbeide med UNU-WIDER om å støtte utviklingsland slik at de kan løse sine utfordringer. Programmet vil bidra med forskning av høy kvalitet som er relevant for politikkutforming, og svare på de virkelige behovene til skattemyndighetene i utviklingsland, sier Kunal Sen, direktør i UNU-WIDER.


– UNU-WIDER jobber på en måte som har vist seg å være effektiv. Kunnskap og fakta er avgjørende for å forbedre offentlig forvaltning, og kapasitetsutvikling gjennom forskning er viktig for oss når vi etablerer kunnskapsprogram som Skatt for utvikling, sier Tale Kvalvaag, leder for Kunnskapsbanken i Norad.

Nye verktøy og arbeidsmåter

Norges støtte skal finansiere et arbeidsprogram over fire år som skal besvare spørsmål som er viktige for nasjonal ressursmobilisering:

  1. Digitalisering gjør at skatteadministrasjoner får tilgang på mer data – hvordan kan informasjonen brukes bedre?
  2. Beslutningstakere trenger bedre modeller for å vurdere hvordan endringer i skattesystemet eller velferdsordninger slår ut for ulike deler av befolkningen – hvordan påvirker det fattigdom? Kvinner?
  3. Store summer forsvinner ulovlig ut av utviklingsland – er det mulig å få sikrere kunnskap om volumet og hvordan det kan reduseres?
  4. Hvilke faktorer påvirker skattemyndighetenes evne til å skattlegge – hvordan bygger vi sterkere institusjoner?
  5. Hvordan kan utvinningsindustrien skattlegges bedre, og hvordan påvirkes det av fornybar-revolusjonen?
  6. Hvordan kan vi skape mer privat sparing – den «hemmelige» delen av nasjonal ressursmobilisering?

Programmet skal utvikle ny og relevant kunnskap og nye verktøy for beslutningstakere i offentlig sektor, samt forskere og sivilsamfunnet for øvrig. Kapasitetsutvikling for myndigheter og forskere er sentralt i alle temaene.

UNU-WIDER vil gjennomføre åpne globale utlysninger med muligheter for forskningssamarbeid, og oppfordrer alle interesserte forskere, også i Norge, om å ta kontakt.


Publisert 02.12.2019
Sist oppdatert 02.12.2019