Rapport om økonomiske mislighetssaker - ajourføring

Norads varslingsteam har i perioden 1. januar – 31 mars 2019 opprettet 14 varslingssaker.

I samme periode har varslingsteam avsluttet 11 varslingssaker, herav syv med reaksjon.

Totalt tilbakebetalt i perioden er 1.484.406 norske kroner.

Se flere detaljer på Utenriksdepartementets nettsider.

Rapporter om økonomiske mislighetssaker

Hvert kvartal publiserer UDs sentrale kontrollenhet en oversikt over avsluttede saker, hvor mistanke om økonomiske misligheter er dokumentert og som er blitt avsluttet med en reaksjon. Denne publiseres også på norad.no under tittelen «Rapport om økonomiske mislighetssaker - ajourføring».

At en sak er avsluttet, vil si at mistanken om misbruk enten ikke ble dokumentert, eller – hvor mistanken ble dokumentert – at de misbrukte midlene enten er helt eller delvis tilbakebetalt, eller at andre reaksjoner er blitt gjennomført. Pågående saker er ikke tatt med.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon, og en full oversikt over sakene legges ut på www.regjeringen.no. Oversikten omfatter saker under UDs, Norads, Fredskorpsets og Norfunds ansvarsområde.

Første gang en  oversikt over alle avsluttede saker ble publisert var i november 2011. Den gangen offentliggjorde Sentral kontrollenhet i UD en egen rapport om økonomiske misligheter fra desember 2007 frem til 31.08.2011.

For ytterligere informasjon, kontakt Norads varslingsteam.

Publisert 25.04.2019
Sist oppdatert 25.04.2019