Slik bistod Norge innen forsvarlig naturressursforvaltning i 2018

Mer åpenhet, nye lover og forskrifter og økt miljøberedskap er blant fjorårets resultater fra Olje for utvikling.
Programmet Olje for utvikling (Ofu) deler den norske petroleumserfaringen med partnerland i sør.
 
Utarbeidelse av nye lover og forskrifter for petroleumsforvaltning og miljøkonsekvensanalyser, økt åpenhet om kontrakter og statlige oljeinntekter og bedre ivaretakelse av miljøet er noen av resultatene fra programmets innsats i 2018.
 
Her er noen av milepælene som ble nådd i 2018, etter flere års langsiktig arbeid:

  • I Ghana har parlamentet vedtatt petroleumsforskrifter og forskrifter for HMS og dataforvaltning.

  • I Tanzania har miljømyndighetene økt kunnskap om oljevernberedskap.

  • I Uganda ble ny miljølov (National Environment Act) vedtatt.

  • I Libanon publiserte myndighetene alle kontraktene som er inngått med de internasjonale selskapene.

Fokus på åpenhet og ansvarliggjøring

Sivilsamfunnsorganisasjoner ble også støttet gjennom Ofu-programmet i 2018. Siden 2014 har Oxfam og deres partner Africa Center for Energy Policy (ACEP) arbeidet for økt åpenhet i petroleumsforvaltningen, inkludert etableringen av et åpent register for petroleumskontrakter.
 
Etter langvarig dialog og konsultasjoner med myndighetene, ble det i 2018 offentliggjort et nettbasert petroleumsregister som inkluderer signerte kontrakter, lisenser og tildelinger. 
 
I Myanmar har sivilsamfunnsorganisasjoner fått en økt forståelse for petroleumssektoren gjennom opplæring fra norske institusjoner. Global Witness har støttet sivilsamfunnets engasjement i Extractive Insdustries Transparency Initiativ (EITI) i Myanmar gjennom sivilsamfunnskoalisjonen MATA.
Publisert 27.06.2019
Sist oppdatert 27.06.2019