Spør oss om bistandsstatistikken 2018

Lurer du på hvor mye penger Norge ga i bistand i 2018? Hvilke land som mottok mest? Eller hva pengene gikk til? Send oss dine spørsmål på Twitter eller Facebook.

Oppdatert statistikk

Ti største mottakerland av norsk bistand i 2018

Norge ga 34,6 milliarder kroner i bistand i 2018. Dette er en økning på en halv milliard fra 2017. En stadig større andel går gjennom multilaterale organisasjoner.

Onsdag 3. april offentliggjøres den samlede statistikken som viser hva norske bistandskroner gikk til i 2018. Vårt statistikkteam svarer på dine spørsmål i sosiale medier mellom 12.00-13.30 samme dag som tallene slippes. 

Tallene blir publisert i Norads statistikkportal Norsk bistand i tall. Siden gir full oversikt over den offisielle, norske bistandsstatistikken fra 1960 fram til i fjor. 

Norsk bistandsstatistikk føres i henhold til OECDs regelverk for offisiell utviklingshjelp (ODA).

Vi svarer på spørsmål om hvor mye bistand som går gjennom multilaterale organisasjoner, om vi ser noen utvikling i bistand til verdens minst utviklede land og hvor mye bistand som går via sivilsamfunnsorganisasjoner. 

- Norad har ansvar for å føre statistikk over hele den norske bistanden, og dele denne både i Norge og internasjonalt. Tilgjengelig statistikk bidrar til åpenhet om norsk bistand og gir et godt grunnlag for å analysere og diskutere utviklingssamarbeidet, sier Katrine Heggedal som leder statistikkseksjonen i Norad.

Publisert 01.04.2019
Sist oppdatert 01.04.2019