Innovasjon for bedre helse og læring

Innovasjon og nytenkning redder liv og gir bedre læringsmuligheter. Her er eksempler på hvordan norsk teknologi og nytenkning har bidratt - og kan bidra - til positiv endring.

Plastikksug redder liv

pingvinsug

Denne plastflasken formet som en pingvin er et sug som brukes på nyfødte for å fjerne slim som hindrer luftveiene ved fødsel.

Bak suget står det norske selskapet Lærdal Medical som blant annet står bak førstehjelpsdokken Anne som brukes for å lære bort hjerte- og lungeredning i Norge – og utviklingsland.

Helsesystemer gir bedre omsorg

En god helse gir et bedre liv. For å levere gode helsetjenester til innbyggerne må myndighetene samle inn store mengder data og bruke informasjonen i planleggingen og utformingen av tjenestetilbud. Helseinformasjonssystemer hjelper dem å gjøre dette.

I Ghana har de nylig rullet ut et program som er utviklet i Norge. Her kan du se filmen.

Hurtigskole får barna tilbake på skolebenken

Strømmestiftelsens Speed Schools (Hurtigskole) er 9-måneders kurs for barn mellom 8 og 12 år, som av ulike årsaker ikke har fått muligheten til å begynne på skolen. Kurset gjør barna i stand til å gå inn i ordinær skole på riktig klassetrinn. Resultatene er svært gode. I femårsperioden 2009-2013 gjennomførte nær 90.000 barn hurtigskole i de tre landene, jevnt fordelt mellom gutter og jenter. Mer enn 71.000 av dem kunne overføres til ordinær skole. Tall fra årene 2008/09 viser at en høyere andel barn med gjennomført hurtigskole fullfører barneskolen, enn dem som har gått i ordinær skole hele tiden.

Denne typen akselererte programmer er ikke unike, men en av nøklene til Strømmestiftelsens suksess ligger i et meget godt samarbeid mellom Strømmestiftelsen, lokale partnere, lokale og nasjonale myndigheter.

Spare- og lånegrupper er også en viktig suksessfaktor for at Speed Schools lykkes. Strømmestiftelsen jobber helhetlig i lokalsamfunnet. Det vil si at mor til barna blir tilbudt spare- og lånegrupper, samt også i noen tilfeller egne kurs i lese, skrive og «livsferdigheter». Dette gjør at foreldrene (mor) kan betale for barna når de overføres til ordinær skole. 

Visjon 2030 – noen av de som ønsker å bidra

Flere ulike miljøer ønsker å bidra med innovative løsningsforslag til Visjon 2030. Under følger et par eksempler på hvem som vil bidra og hva de kan bidra med.

Kan norsk utdanningsteknologi lære flere mer?

IKT-Norge har skrevet blogginnlegg om at norsk utdanningsteknologi kan bidra til å bekjempe den globale læringskrisen 

Internett for alle?

Basic Internet Foundation, et miljø knyttet til Kjeller, bestående av Josef Noll, Gunnar Nilsson, Tor J. Blomseth og Vidar Sannerhaugen skriver ønsker å delta. 

- Vi kommer til å sende inn en artikkel om konseptet «Basic Internet», der man gjennom komprimering av innhold og trafikkstyring kan nå 500-1000 brukere på en vanlig 1MB/sek linje. Vi kan med Basic Internett (tekst og bilder) alt nå muliggjøre fri tilgang til Internett for å fremme utdannelse, gi informasjon og muliggjøre moderne kommunikasjon for alle. Basic Internett kan derfor hurtig gi et viktig løft for de svakeste og bidra til å løfte utallige mennesker ut av arbeidsløshet og fattigdom. 

Publisert 10.10.2014
Sist oppdatert 16.02.2015