Luftforurensning dreper

Over 6 millioner mennesker i verden dør på grunn av luftforurensning hvert år. Torsdag samles internasjonale eksperter hos Norad i Oslo for å diskutere løsninger på dette globale problemet.

Om lag halvparten av dødsfallene skyldes innendørs luftforurensning, blant annet på grunn av sot fra dårlige kokeovner.

- Fortsatt lager milliarder av mennesker mat over helsefarlige kokeovner, og hvert år dør det én million barn under fem år i utviklingsland på grunn av innendørs luftforurensning, sier Norads direktør Villa Kulild. 

Kortfilm: "Bedre ovner gir bedre helse"

Fire generasjoner er samlet under ett tak. Minstemann hjelper bestemor Kungha Maya Tamang på kjøkkenet mens hun lager mat over åpent bål. Her finnes det ingen pipe, og røyken går ut i rommet. - For oss ville det vært bedre uten røyk. Det er bedre for helsen, forteller Tamang, som bor i en liten landsby i Nepal.

Må koble helse og ren energi

Villa Kulild
- Nøkkelen er en sterkere kobling mellom helse og ren energi, sier Norads direktør Villa Kulild.

Luftforurensning utgjør den nest største helserisikoen i verden etter høyt blodtrykk, og har høyere dødstall enn for røyking. Det er viktig å redusere helsekonsekvenser av luftforurensning spesielt i utviklingsland. Norge ønsker gjennom konferansen i Oslo å løfte dette temaet høyere på den internasjonale dagsorden.

- Nøkkelen her er en sterkere kobling mellom helse og ren energi. Tilgang på ren energi er viktig av mange årsaker, både i storbyer og på landsbygda i utviklingsland. Bedre helse, særlig for kvinner og barn, er en av dem, sier Kulild.

Seminaret om luftforurensning som et økende globalt helseproblem arrangeres av Utenriksdepartementet og Norad i samarbeid med Verdensbanken, Verdens helseorganisasjon og Klima- og ren luftkoalisjonen CCAC. Blant deltakerne er Dr. Maria Neira i Verdens helseorganisasjon, Zoubida Allaoua, visepresident i Verdensbanken og Kristin Aunan ved Cicero senter for klimaforskning.

Published 19.03.2014
Last updated 16.02.2015