Årsrapport om norsk bilateral bistand 2009

About the publication

 • Published: November 2010
 • Series: --
 • Type: Annual reports
 • Carried out by: Norad
 • Commissioned by: Ministry of Foreign Affairs
 • Country: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Burundi, Ethiopia, India, Indonesia, Iraq, China, Congo (Democratic Republic), Kosovo, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Palestine, Serbia, Somalia, Sri Lanka, Sudan, South Africa, Tanzania, Uganda, Vietnam, Zambia, East Timor
 • Theme:
 • Pages: 133
 • Serial number: --
 • ISBN: 978-82-7548-527-2
 • ISSN: --
Forsidebilde rapport
NB! The publication is ONLY available online and can not be ordered on paper.

Årsrapporten gir en kort oversikt over Norges samarbeid med 32 av de 114 landene som mottok bilateral bistand i 2009. Samlet norsk bistand i 2009 var på 25,7 milliarder kroner. Støtten gikk blant annet gjennom nasjonale myndigheter, sivile samfunnsorganisasjoner og multilaterale institusjoner.

Bistanden har gått til både langsiktig samarbeid, humanitær innsats, fredsbyggingstiltak og forsknings- og næringslivssamarbeid. De tre største mottakerne av norsk bistand i 2009 var Tanzania, Afghanistan og Det palestinske området.

Årsrapporten ble fra og med 2009 webbasert og utgis ikke i trykt utgave. Denne PDF-en er en utskriftsvennlig sammenstilling av landssidene på norad.no, per 8. november 2010: www.norad.no/land.

Published 08.11.2010
Last updated 16.02.2015