Visjon 2030. Nasjonal innovasjonsdugnad

About the publication

 • Published: June 2015
 • Series: --
 • Type: --
 • Carried out by: Norad
 • Commissioned by: Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Helse og omsorgsdepartementet
 • Country: --
 • Theme: --
 • Pages: 40
 • Serial number: --
 • ISBN: --
 • ISSN: --
NB! The publication is ONLY available online and can not be ordered on paper.

Høsten 2014 tok utenriksministeren i samarbeid med helse- og omsorgsministeren og kunnskapsministeren initiativ til en nasjonal innovasjonsdugnad. De inviterte næringsliv, akademia, sivilsamfunnet og andre aktører til å sende inn artikler som beskriver norske innovasjoner som kan bidra til å oppnå bærekraftsmålene innenfor helse og utdanning frem mot 2030.

Rapporten er på 40 sider og presenterer hovedpunktene fra Visjon 2030-konferansen som fant sted i Trondheim i mars 2015. Rapporten deler hovedpunkter fra arbeidsgruppene, plenumforedrag og paneldiskusjoner. Du finner lenker til videopptak av hver sesjon i rapporten, og en oppsummering av mediedekning og aktiviteten i sosiale medier.

Norad, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Forskningsrådet og Innovasjon Norge beskriver videre arbeid innen helse- og utdanningsinnovasjon, og det gis en oversikt over forskjellige typer finansiering det kan søkes på.

Published 22.06.2015
Last updated 24.06.2015