Country Evaluation Brief: Ethiopia

Relevant knowledge about donors' development efforts in Ethiopia.

About the publication

 • Published: February 2018
 • Series: Evaluation report
 • Type: Evaluations
 • Carried out by: Particip GmbH i konsortium med Menon Economics
 • Commissioned by: Evalueringsavdelingen i Norad
 • Country: Ethiopia
 • Theme:
 • Pages: 34
 • Serial number: 2/2018
 • ISBN: 978-82-8369-046-0
 • ISSN: --
NB! The publication is ONLY available online and can not be ordered on paper.

Denne briefen om Etiopia er en del av en rapportserie fra evalueringsavdelingen - «Country Evaluation Briefs» (CEB) - som samler og oppsummerer eksisterende evalueringsfunn fra utvalgte partnerland.

Formålet er å gjøre relevant og systematisk innsamlet kunnskap om bistandsinnsatsen i disse landene bedre tilgjengelig for dem som arbeider med disse landene til daglig, og for andre interesserte.

I referanselisten finnes det direkte lenker til de underliggende evalueringsrapportene og andre relevante dokumenter. I tilleggsdokumentet «Evaluation Portrait» finnes også korte sammendrag av disse rapportene. Dette dokumentet vil senere kunne oppdateres med fremtidige evalueringer.

Sammenstillingen av informasjon fra eksisterende evalueringer og andre relevante rapporter ble utført av Particip GmbH i samarbeid med Menon Economics, på oppdrag av evalueringsavdelingen i Norad.

Published 06.02.2018
Last updated 12.12.2018