Evalueringsavdelingens årsrapport 2017/2018: Forutsetninger for at evalueringer får betydning

About the publication

 • Published: June 2018
 • Series: Evaluation report
 • Type: Evaluations
 • Carried out by: Evalueringsavdelingen i Norad
 • Commissioned by: --
 • Country: --
 • Theme: --
 • Pages: 52
 • Serial number: --
 • ISBN: 978-82-8369-061-3
 • ISSN: --
Order free paper copy:

I Evalueringsavdelingens årsrapport presenteres hovedpunktene fra evalueringene og studiene som er lagt frem de siste tolv månedene, fra mai 2017 til mai 2018. I denne perioden er det gjennomført seks tematiske evalueringsrapporter, ni evalueringsbaserte synteserapporter om Norges partnerland, en synteserapport om klima- og skoginiativet og en studie om bilaterale skatteavtaler.

I tillegg til oppsummeringer av rapportene, inkluderer årsrapporten en overordnet refleksjon med utgangspunkt i evalueringsarbeidet gjennom året. Årets fokus er på forutsetninger for at evalueringer får betydning. Tre sentrale forutsetninger er identifisert:

 • Forståelse av hva som kjennetegner god evalueringsvirksomhet
 • Forståelse av den sammenhengen evalueringene foregår innenfor
 • Mulighetene knyttet til evalueringsvirksomheten fremover
Published 03.06.2018
Last updated 05.06.2018