Ernæringsinnsats i norsk utviklingssamarbeid

About the publication

 • Published: 2019
 • Series: --
 • Type: --
 • Carried out by: Ellen Cecilie Andresen og Anne Hatløy, Fafo
 • Commissioned by: Norad
 • Country:
 • Theme: Primary industry (agriculture fishing forestry)
 • Pages: --
 • Serial number: --
 • ISBN: --
 • ISSN: --
NB! The publication is ONLY available online and can not be ordered on paper.

Norad har gitt forskningsstiftelsen Fafo i oppdrag å utarbeide en rapport om ernæringsinnsats i norsk utviklingssamarbeid. Rapporten lanseres høsten 2019, men allerede før sommeren er et sammendrag av rapporten tilgjengelig her.  

Rapporten tar utgangspunkt i en tilsvarende rapport fra 2000.

Den oppdaterte versjon av rapporten er bestilt i forbindelse med lanseringen av handlingsplanen for bærekraftige matsystemer for norsk utenriks- og utviklingspolitikk 2019-2023.

Published 21.06.2019
Last updated 21.06.2019