Oppsummeringsrapport 2018: Varslingsteamets arbeid med økonomiske misligheter

About the publication

 • Published: January 2019
 • Series: --
 • Type: Annual reports
 • Carried out by: Norad
 • Commissioned by: --
 • Country: --
 • Theme: --
 • Pages: 12
 • Serial number: --
 • ISBN: 978-82-8369-266-2
 • ISSN: --
NB! The publication is ONLY available online and can not be ordered on paper.

Rapporten gir en kort oppsummering av arbeidet med varslingssaker i Norad i 2018.

Formålet med rapporten er å bidra til bevisstgjøring rundt risikoen for økonomiske misligheter i forvaltningen av bistandsmidlene.

Published 22.01.2019
Last updated 22.01.2019