Planlagte evalueringer

Her får du en oversikt over planlagte evalueringer.

Evalueringsavdelingen velger selv hva skal evalueres blant alle aktiviteter som er finansiert over det norske bistandsbudsjettet, etter kriterier som vektlegger vesentlighet, egenart og risiko.

Et treårig evalueringsprogram forteller hva som er planlagt evaluert de neste årene.

Programmet revideres hvert år og kan også bli endret på andre tidspunkt som følge av ny informasjon, nye bistandstiltak, endret ressurssituasjon eller endrede prioriteringer. 

Det kan derfor tenkes at noen planlagte evalueringer ikke blir gjennomført, og at andre evalueringer blir lagt til.