Norges deltakelse i multilaterale fond

Evalueringen vil kartlegge beslutningsgrunnlaget og rasjonale for norsk deltakelse i utvalgte multilaterale partnerskapsfond de siste ti årene.

Evalueringen kartlegger beslutningsgrunnlaget for å gi midler gjennom multilaterale partnerskapsfond, og vurderer fondenes bidrag i å fremme Norges prioriteringer i partnerskapet.

Evalueringen ser på fondenes virkemåte – operasjonell effektivitet, ansvarsforhold, oppfølging, evaluering og kontrollprosedyrer. Evalueringen vil se på partnerskapsfond innenfor sektorene klima og skog, helse, utdanning og styresett.

Tidsplan: Evalueringen vil bli ferdigstilt i 3. kvartal 2019
Ansvarlig: Balbir Singh
Evalueringstype: Evalueringsrapport