Evaluering av menneskerettigheter og næringsliv i norsk utviklingssamarbeid

Evalueringen vil vurdere i hvilken grad norsk utviklingssamarbeid som involverer næringsliv ivaretar menneskerettigheter.

Evalueringen vurderer i hvilken grad norsk utviklingssamarbeid som involverer næringsliv ivaretar menneskerettigheter. Evalueringen tar utgangspunkt i FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og undersøker i hvilken grad norsk utviklingssamarbeid er tilpasset prinsippene i praksis. Evalueringen er planlagt ferdigstilt i løpet av andre kvartal 2018.

Tidsplan: Evalueringen ferdigstilles våren 2018
Ansvarlig: Anita Haslie
Evalueringsteam: KPMG ved teamleder Geir Sundet