Evaluering av menneskerettigheter og næringsliv i norsk utviklingssamarbeid

Evalueringen vil vurdere i hvilken grad norsk utviklingssamarbeid som involverer næringsliv ivaretar menneskerettigheter.

Norge var sentrale i utarbeidelsen av FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter, som har vært gjeldende siden 2011.

Evalueringen tar utgangspunkt i FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter og undersøker i hvilken grad norsk utviklingssamarbeid er tilpasset prinsippene i praksis. Evalueringen ser både på implementeringen av prinsippene i bistandsforvaltningen, og hvordan dette er implementert i utvalgte prosjekter i Tanzania og Mosambik.

Tidsplan: Evalueringen ferdigstilles våren 2018
Ansvarlig: Anita Haslie
Evalueringsteam: KPMG ved teamleder Geir Sundet