Hennes Majestet Dronning Sonja åpnet kunstutstillingen "Orphan Voices"

Hennes Majestet Dronning Sonja var tilstede, da kunstutstillingen "Orphan Voices" ble offisielt åpnet på Barnekunstmuseet i Oslo. På initiativ fra Norad har Barnekunstmuseet samlet inn tegninger fra barn som er rammet i Zambia, Mosambik, Uganda og Malawi.

Tegningene barna i de fire afrikanske landene har laget, er overraskende håpefulle, men også sterke vitnesbyrd fra hjertet av aidstragedien som rammer Afrika hardt.

Fotograf Morten Hvaal har fotografert de unge kunstnerne, og hans bilder - som også er en del av utstillingen - står i kontrast til barnas fargerike tegninger.

Den offisielle åpningen av "Orphan Voices" skjedde den 1. oktober, og Hennes Majestet Dronning Sonja var tilstede, sammen med blant andre direktør Tove Strand i Norad, utviklingsminister Anne Kristin Sydnes og biskop Gunnar Stålsett.

I følge tall fra UNAIDS har minst 13 millioner barn mistet mor eller begge foreldrene som følge av aidskatastrofen. De fleste av dem er fattige, mange er hjemløse og alene.

I alle Norads samarbeidsland og innenfor alle sektorer, prioriteres nå forebygging av hiv/aids.