Dette er FNs bærekraftsmål

I løpet av 15 år skal ekstrem fattigdom utryddes, sosiale ulikheter utjevnes og klimaendringene bremses. Og målene gjelder ikke bare for utviklingsland, men alle land.

Hva, hvorfor og hvordan?

Mål og delmål

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Se alle i norsk oversettelse.

Få oversikt over alle målene

Fem ting du kanskje ikke visste om fattigdom

Vi kan bli generasjonen som avskaffer ekstrem fattigdom.

Den stille sulten

Noen typer sult er synlige og høylytte. Andre foregår i det stille. 

Nattevandring med Norad

Nattevandring i Oslo høsten 2018

Les hvorfor vi arrangerer nattevandring, og hvor neste nattevandring finner sted. 

 

God helse til alle krever ekstra smarte løsninger

Verdens helsestatus ser bedre ut enn noen sinne. Men den siste kneika mot toppen kan også bli den hardeste.

Nytenkende læring for barn på flukt

Rundt 2,8 millioner syriske barn går ikke på skole på grunn av konflikt i landet. Hvordan skal de få muligheten til å lære og lese?

«Du som kvinne kan ikke tillate deg å jobbe innen byggfaget»

Slike utsagn gir stadig flere tanzanianske kvinner blaffen i.

Flere har tilgang til mobiltelefon enn toalett

Ting du kanskje ikke visste om «problemet mange ikke liker å snakke om». 

Tre forutsetninger for ren energi til alle

Skal alle få elektrisitet – trengs det en kraftfull innsats.

Trivsel på jobb er god business

Utviklingslandene skal vokse økonomisk. Det greier de ikke uten gode arbeidsvilkår.

Vei og strøm legger til rette for bærekraftig utvikling

En forutsetning for å nå de fleste av FNs bærekraftsmål.

For mye ulikhet er dårlig økonomi

Verdens 85 rikeste personer har like mye penger som den fattigste halvparten av verden.

Et bedre liv for slumboerne

Utvikling av byer med voksende slum har blitt en av verdens 17 viktigste arbeidsoppgaver.

En verden uten avfallshauger er mulig

- Avfall er ressurser på feil sted.

Tjener mer på å bevare skogen

Paulo Evarista er bonde i Amazonas. Han driver jordbruk uten å bidra til avskoging.

Kriminelle bander truer liv i havet

Fiskeribistand er et eksempel på at Norge overfører mer enn bare penger til utviklingsland.

Ingen er bedre rustet til å beskytte regnskogen

Urfolks rettigheter er viktig for å bevare de mange artene som er i ferd med å gå tapt.

Et papir som åpner dører

Det er vanskelig å kreve rettigheter når en ikke kan dokumentere hvem en er.

- Vi når ikke målene hvis vi ikke får det til for alle

Verden må gå sammen på nye måter for å nå verdenshistoriens tøffeste mål.

Norsk rapportering på FNs bærekraftsmål

Norge rapporterer årlig om status for Norges oppfølging av 2030-agendaen.

Oversikt over Norges rapporter