Det jobbes på søppelfyllingene utenfor New Delhi dag og natt.
Foto: Helle Biseth

En verden uten avfallshauger er mulig

- Avfall er ressurser på feil sted.

Avfallshaugen lå tidligere utenfor storbyen New Delhi. Etter hvert som bygrensene har utvidet seg, har den blitt en del av byen. Gribber flyr over og speider. Hundeflokker og en og annen ku forsyner seg av organisk avfall på bakken.

Manglende avfallshåndtering er et problem i India som vokser seg større.

- Avfall er ressurser på feil sted, sier Helle Biseth i Norads seksjon for miljø- og matsikkerhet. Hun besøkte denne avfallsplassen i februar 2016.

På avfallsplassen står det også en gruppe mennesker som leter etter avfall med hakker og magneter. De er på leting etter ressurser de kan omsette til penger. De voksne gjør grovsortering. Barna gjør en finsortering mot slutten.

Avfallet var delvis sortert før det ankom fyllinga. Men det er åpenbart fortsatt verdier igjen i haugene.

Hvorfor bry seg om kildesortering?

Slike hauger med avfall tar opp plass og forurenser med en rekke miljøgifter, men de inneholder også store verdier.

- En av de store forskjellene mellom utviklede land og utviklingsland er måten avfallet håndteres på, sier Biseth.

Det norske forskningskonsernet SINTEF samarbeider med blant annet India og Kina. De overfører teknologi og kompetanse til landene for destruering av avfall i sementovner. Samarbeidet får støtte gjennom norske bistandsmidler.

- Med god avfallshåndtering, skal det ikke være noe behov for åpne søppelfyllinger, sier Biseth.

Smart bruk av avfall

Det finnes mange smarte måter å gjennomføre avfallshåndtering på en bærekraftig måte.

Varmen som genereres i sementovner kan utnyttes til å destruere farlig avfall. Energirikt søppel, som for eksempel husholdningsavfall kan brukes som brensel istedenfor kull. Restprodukter kan gå inn i sement ved betongproduksjonen.

Det er fullt mulig at verden kan være fri for åpne søppelfyllinger, dersom alle land lykkes i å følge opp FNs bærekraftsmål 12: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

Publisert 04.10.2016
Sist oppdatert 04.10.2016