Internt fordrevne og flyktninger i Mogadishu
En person uten fødselsattest kan gå glipp av mange grunnleggende rettigheter.
Foto: Espen Røst

Et papir som åpner dører

Det er vanskelig å kreve rettigheter når en ikke kan dokumentere hvem en er.

FNs 16. bærekraftsmål handler om å sikre fred og rettferdighet. For at alle skal være beskyttet av lover og rettigheter, er en formell identitet viktig.

- Det er meningsløst å snakke om å fremme menneskerettigheter i land som ikke tar fødselsregistrering på alvor, sier Gisle Hagen i Norads seksjon for utviklingsstrategi og styresett.

De aller fleste av verdens land har skrevet under på FNs barnekonvensjon. Denne avtalen pålegger at alle barn skal bli registrert med formell identitet. Likevel mangler 290 millioner barn under fem år fødselsattest, ifølge FNs Barnefond (UNICEF). Det tilsvarer 45 prosent av alle barn under fem år på verdensbasis.

Mangel på fødselsregistrering ble i 2007 betegnet som en av de groveste feilstegene i internasjonal bistand de siste 30 årene av Verdens helseorganisasjon (WHO).

- En formell identitet er nøkkelen for å kreve sine menneskerettigheter, sier Hagen.

Ulemper med å mangle identitet

Barn uten formell identitet blir mye mer utsatt for overgrep, menneskehandel og annen kriminalitet.

Et menneske som befinner seg i en flyktningsituasjon får vanskeligheter, også for å komme inn i Norge uten identifikasjonspapirer.

- Mange flyktninger får ofte avslag nettopp på grunn av dette, sier Hagen.

Mennesker uten identitet går glipp av retten til:

  • Helsehjelp
  • Utdanning
  • Stemmerett i valg
  • Økonomiske og sosiale rettigheter
  • Rettshjelp
  • Å opprette foretak

Land går også glipp av skatteinntekter fra uregistrerte innbyggere. Og det blir vanskelig å planlegge særlig langt fram i tid.

-  Myndigheter har behov for å vite de fremtidige behovene for helse og utdanning. Det blir vanskelig når de ikke vet hvor mange barn som blir født, sier Hagen.

Teknologi gjør det lettere enn noen gang

Beregningene på antall uregistrerte barn er ikke oppløftende. Men det finnes utviklingstrekk som kan tyde på at utviklingen går rett vei.

Hagen forteller at økonomier som satser på vekst og fordeling er de flinkeste til å ta tak i denne problemstillingen.

- Vietnam galopperer fremover og viser at det er mulig. Brasil har også tatt dette på alvor, sier Hagen.

Men i Afrika Sør for Sahara, blir bare 44 prosent av barn under fem år registrert. Dette er også regionen i verden som har flest fattige.

- Fødselsregistrering er kostbart, men nyere teknologi gjør dette langt enklere enn før, sier Hagen.

UNICEF har vært med på å utvikle en løsning for fødselsregistrering som krever en enkel mobiltelefon som kan sende tekstmeldinger. Dette har gjort det enklere for de som bor langt fra byen å føre opp barnet sitt i et folkeregister.

Publisert 04.10.2016
Sist oppdatert 04.10.2016