Settlements of Criminal Corruption Cases: Developing States’ Issues

Om publikasjonen

 • Utgitt: april 2018
 • Serie: Norad rapporter: diskusjon
 • Type: --
 • Utført av: Richard Messick
 • Bestilt av: Norad
 • Land:
 • Tema: Anti-korrupsjon
 • Antall sider: 14
 • Serienummer: 2/2018
 • ISBN: 978-827548-968-3
 • ISSN: 1502-2528
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Diskusjonsnotatet om forhandlet forlik mellom selskaper og stater og konsekvenser for utviklingsland.

Først og viktigst, skal utviklingsland vurdere å inngå forlik med de som er beskyldt for bestikkelse av offentlig tjenestepersoner eller personer som har begått annen korrupsjonsrelatert kriminalitet?  Og om så, hvilke prinsipper skal brukes for å inngå forliket? 

For det andre – hvilken effekt kan forlik i OECD-land ha på utviklingsland, og skal framtidige retningslinjer fra OECD også ivareta utviklingslands interesser eller kun OECD-lands interesser? 

Notatet analyserer hvordan forlik i et land påvirker kriminelt ansvar i andre land, og vurderer om og hvordan hemmelige forlik kan hindre rettferdig behandling eller etterforskning i andre land.  Notatet diskuterer hvor det er behov for mer kunnskap og forskning.

Publisert 18.04.2018
Sist oppdatert 18.04.2018