Norads rapportserie

Norads rapportserie er delt inn i tre undergrupper.
  1. Standpunkt (Position) uttrykker Norads syn på et tema.
  2. Diskusjon (Discussion) er et faglig innspill, som ikke nødvendigvis uttrykker etatens vedtatte policy.
  3. Gjennomgang (Review) er gjennomgang av en frivillig organisasjon som får økonomisk støtte fra Norad.