Ingvar Theodor Evjen Olsen

Stilling

Fagdirektør

Avdeling

Avdeling for utdanning, global helse og rettigheter
Seksjon for global helse
+4723980065
+4723980025