Seksjon for rettigheter

Seksjonen har ansvar for oppfølging og gjennomføring av regjeringens prioriterte innsats på menneskerettigheter. Mer informasjon om enheten og hvem som jobber her kommer snart.