Bodil Gudrun Maal

Stilling

Seniorrådgiver

Avdeling

Avdeling for klima, energi og miljø
Seksjon for miljø og matsikkerhet
+4723980163
+4723980027