Elisabeth Bergo Clemens

Stilling

Fagdirektør

Avdeling

Avdeling for klima, energi og miljø
Seksjon for ren energi
+4723980086
+4723980027