Avdeling for økonomisk utvikling, likestilling og styresett

Avdelingens fagområder omfatter utviklingsøkonomi, skatt for utvikling, anti-korrupsjon, offentlig finansforvaltning, likestilling, menneskerettigheter, utviklingssamarbeid med land i sårbare situasjoner, styresett, næringsutvikling og olje for utvikling.

Avdelingen forvalter tilskudd og yter faglig rådgivning til UD, utenriksstasjonene og andre deler av Norad.

Kontakt avdelingen

Ansatte

Seksjon for menneskerettigheter, styresett og sårbarhet

Seksjonen gir faglige råd om og opplæring i menneskerettigheter, likestilling, politisk styresett og utviklingssamarbeid med land i sårbare situasjoner.

Seksjon for utviklingsstrategi og økonomisk styresett

Seksjonen gjennomfører analyser og gir faglige råd om utviklingsøkonomi, skatt for utvikling, offentlig finansforvaltning, og anti-korrupsjon.

Seksjon for næringsutvikling

Seksjonen gir faglige råd om næringsutvikling og jobbskaping i utviklingsland, og forvalter tilskudd.