Seksjon for utviklingsstrategi og økonomisk styresett

Seksjonen gjennomfører analyser og gir faglige råd om utviklingsøkonomi, skatt for utvikling, offentlig finansforvaltning, og anti-korrupsjon.

Seksjonen har ansvar for korrupsjonsjegernettverket. Seksjonen arbeider med premisser for politikkutvikling og bi- og multilaterale programmer, og gir råd om utviklingsbankene. 

Ansatte