Seksjon for menneskerettigheter, styresett og sårbarhet

Seksjonen gir faglige råd om og opplæring i menneskerettigheter, likestilling, politisk styresett og utviklingssamarbeid med land i sårbare situasjoner.