Seksjon for menneskerettigheter, styresett og sårbarhet

Seksjonen gir faglige råd om og opplæring i menneskerettigheter, likestilling, politisk styresett og utviklingssamarbeid med land i sårbare situasjoner.

Seksjonen gjør gjennomganger på prosjekt- og programnivå på etterspørsel fra alle deler av bistandsforvaltningen. Seksjonen har sekretariatsansvaret for programmet Likestilling for utvikling (LIKE).

Ansatte