Inger Brodal

Stilling

Underdirektør

Avdeling

Avdeling for sivilt samfunn og privat sektor
Seksjon for sivilt samfunn, naturressursforvaltning og kapitalstrømmer
+4723980111
+4723980028