Melissa Klara Vonimary Søvik

Stilling

Førstekonsulent

Avdeling

Avdeling for sivilt samfunn og privat sektor
Seksjon for sivilt samfunn, naturressursforvaltning og kapitalstrømmer
+4723980044
+4723980028