Kristine Hauge Storholt

Stilling

Leder
Underdirektør

Avdeling

Avdeling for sivilt samfunn og privat sektor
Seksjon for sivilt samfunn, naturressursforvaltning og kapitalstrømmer
+4723980213
+4723980028