Seksjon for sivilt samfunn, utdanning, helse og samordning av brede avtaler

Seksjonen har særlig ansvar for støtte til norske og internasjonale organisasjoner som samarbeider med lokale sivilsamfunnsorganisasjoner og i noen tilfeller myndigheter, om utdanning og helse.