Bjørn Holter Eriksen

Stilling

Avdelingsdirektør

Avdeling

Avdeling for sivilt samfunn og privat sektor
Seksjon for privat sektor
+4723980034
+4723980028