Anita Kristin Fausa

Stilling

Seniorrådgiver

Avdeling

Avdeling for sivilt samfunn og privat sektor
Seksjon for privat sektor
+4723980195
+4723980028