Paul Wade

Stilling

Leder
Underdirektør

Avdeling

Avdeling for sivilt samfunn og privat sektor
Seksjon for privat sektor
+4723980362
+4723980028