Olje for utvikling-seksjonen

Seksjonen ivaretar sekretariatfunksjonen for Olje for utvikling (Ofu)-programmet, som har som mål å bidra til økonomisk, sosial og miljømessig forsvarlig forvaltning av petroleumsressurser.

Ofu-sekretariatet koordinerer de norske fagdepartementenes og -direktoratenes innsats i Ofu-programmet, og står for den overordnede kvalitetssikringen av programmet.

Ansatte