Presse

Kommunikasjonsavdelingen bistår medier som ønsker informasjon om Norads arbeid og norsk bistand og utviklingssamarbeid generelt. Ta kontakt!

Generelt om pressehenvendelser til Norad:

Norad forvaltet omlag 30 prosent av bistandsmidlene i 2018. Støtten går blant annet til norske organisasjoner, næringsliv og universiteter. Resten av bistanden forvaltes av Utenriksdepartementet (UD), Klima- og miljødepartementet (KLD), ambassadene, Norfund og Fredskorpset. Norad gir faglige råd til UD, KLD og ambassadene rundt dette.

Vi kan svare på  bistandsfaglige spørsmålstatistikk og evalueringer  av bistand. Forvaltningen må som oftest UD og ambassaden svare på. 

Pressekontakt

Pressetelefonen er betjent i arbeidstiden: 
Mob: (+47) 977 14 966

Kommunikasjonsdirektør Malin Stensønes
E-post: malin.stensønes@norad.no 

Norads sentralbord:
(+47) 23 98 00 00

Norads ledelse 
For kontaktinformasjon og høyoppløselige bilder av direktørene i Norad, klikk på lenkene på høyre side.

Les mer om Norads kommunikasjonsoppgaver og strategi her

Publisert 19.10.2011
Sist oppdatert 04.01.2018