Tallenes tale

Tallenes tale består av fire hoveddeler som tar for seg utvalgt utviklings- og bistandsstatistikk. Den inneholder mer generell informasjon og er ikke direkte knyttet til rapportens tematiske fokus på helse og utdanning. 
  1. Den første delen gir en oversikt over norsk bistand de siste ti årene 
  2. Den andre sammenlikner den norske bistanden med bistanden fra andre land i OECD
  3. Del tre gir en oversikt over utviklingsindikatorer i utvalgte mottakerland
  4. Den siste delen inneholder oversiktstabeller med utvalgt informasjon om norsk bistand


Les hele kapittelet her.

Publisert 10.12.2013
Sist oppdatert 16.02.2015