Styrking av kvinners økonomiske stilling

Det er et mål i seg selv å styrke kvinners rettigheter og fjerne diskriminering basert på kjønn, men likestilling er også viktig for å kunne nå andre utviklingsmål. Når kvinners rettigheter styrkes og de får muligheten til å tjene penger, skaper de også økonomisk vekst. Se eksempler fra Niger og Bangladesh.

Niger: Mikrokreditt ga kvinner økt innflytelse

Anslagsvis 180.000 kvinner, det vil si fem prosent av kvinnene i Niger, deltar i ulike spare- og lånegrupper støttet av et samarbeid mellom CARE Niger og CARE Norge. Samarbeidet omfatter om lag 7000 aktive spare- og lånegrupper og ca. 200 kornbanker. Dette innebærer at kvinner er mobilisert til økt økonomisk og politisk makt.

Initiativet har gitt kvinnegruppene opplæring i enkle bankprinsipper om renter, utlån og innskudd, samt gruppeorganisering og ledelse. Lån blir gitt til gruppemedlemmer som har gode investeringsideer etter en felles avgjørelse i gruppen. Tilbakebetalingsraten er nesten 100 prosent. En grunn til dette er at man bare låner til gruppens egne medlemmer, og gruppepresset for å betjene gjelden er sterkt.

På husholdsnivå sier 75 prosent av kvinnene i en undersøkelse at de har fått økt innflytelse i forhold til ektemannen for eksempel om hvor de kan bevege seg. Andelen av husholdninger hvor ektefellene tar felles beslutninger om salg av produkter har økt fra 47 til 64 prosent som følge av aktivitetene i programmet.

Bangladesh: Grameen Phone ga over 40.000 kvinner jobb

kvinne snakker i mobiltelefon Bangladesh
Kvinner i Bangladesh sikrer seg inntekt ved å låne ut mobiler på landsbygda.
Foto: G.M.B. Akash

Grameen Phone er blitt Bangladeshs største mobiltelefonoperatør med 62 prosent av markedet, og er den nest største skatteyteren i landet. Norad har bidratt med 75 millioner kroner, hvorav 50 millioner var lån på gunstige vilkår.

På slutten av 1980-tallet ga Norad også en fiberoptisk kabel i gave til Bangladesh, noe som muliggjorde Telenors senere mobilsatsing i landet. Telenor har en eierandel på 62 prosent i Grameen Phone.

Ved at over hundre millioner mennesker har tilgang på Grameen Phones nett, har selskapet nådd en dekningsgrad på over 80 prosent. Selskapet har over 800 ansatte, mens om lag 50.000 lever indirekte av virksomheten. Dette inkluderer over 40.000 kvinner som tjener til livets opphold ved å låne ut mobilen til folk i 67.000 landsbyer.

Publisert 12.12.2007
Sist oppdatert 16.02.2015